Skip to main content

Zásady ochrany soukromí

Za účelem splnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

Kdo jsme a jak nás kontaktujete?

U Pivrnce s.r.o.
Maiselova 60/3, Praha 1 – Josefov
IČO: 438 71 283

Je provozovatel webu www.upivrnce.cz, poskytovatel služeb a správce osobních údajů. Kontaktovat v rámci otázek spojených s ochranou osobních údajů nás můžete emailem na adresách maiselova@upivrnce.cz a hradcany@upivrnce.cz. Na těchto emailových adresách můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Jaké informace o Vás zpracováváme?
 • Vaše základní identifikační údaje
  (jméno a příjmení, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 • Adresní údaje
  (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát)
 • Kontaktní údaje
  (telefonní číslo a email)
 • Cookies pro reklamní sítě a statistická data
  (Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads)
 • Provozní protokoly
  (IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)
Za jakým účelem tyto informace o Vás zpracováváme?

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o zákaznících a dodavatelích vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb.

V případě zrealizované rezervace si o ní také uchováváme informace, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje jako informace v jaké specifikaci byla rezervace realizována. Dále tyto informace používáme pro pro interní účely v rámci zlepšování našich nabídek a abychom vám poskytli relevantní obsah. Z výše uvedených důvodů Vám můžeme zasílat e-mailové a další zprávy či Vám zavolat.

Účel zpracování informací pro konkrétní sekce:

Základní identifikační údaje a adresní údaje

 • poskytování služeb
 • rezervace
 • fakturace

Kontaktní údaje

 • zasílání nabídek na základě souhlasu
 • běžná komunikace v rámci poskytovaných služeb
 • potvrzení o přijetí rezervace
 • informace o stavu rezervace
 • informování v souvislosti s poskytovanými službami

Cookies reklamních sítí a statistická data

 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • Marketingová činnost a retargeting

Provozní protokoly

 • Zajištění provozní stability poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb
Jak dále využíváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem?

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům, tj. zejména za účelem nabízení služeb, zasílání informací, apod. a to emailem, či telefonicky. Ze zasílání reklamních emailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého takového sdělení, případně zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na emailovou adresu maiselova@upivrnce.cz či hradcany@upivrnce.cz.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence. Pokud jste naším zákazníkem, tak vás můžeme kontaktovat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas.

Komu Vaše osobní informace předáváme?

Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Údaje můžeme předat osobám nebo společnostem, které k Vám dovezou produkty spojené s poskytováním našich služeb, v tom případě sdělujeme údaje jen v nezbytně nutném rozsahu pro doručení.

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamní systémy (Google Ads, Facebook Ads)
 • Systémy pro správu cookies (CookieBot)
Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje zákazníků, dodavatelů či třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a také po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 • Obdržení informace o datech, které o Vás zpracováváme
 •  Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu
 •  Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 •  Právo na přenositelnost údajů na Vámi zvoleného správce či zpracovatele osobních údajů
 •  Právo vznést námitku proti zpracování či omezení zpracování osobních dat
 • Právo na výmaz – za podmínky, že nebude existovat žádný jiný důvod, který nás opravňuje zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email maiselova@upivrnce.cz nebo hraddcany@upivrnce.cz.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Cookies

Co to jsou „cookies“?

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete, nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem. Soubor cookie obsahuje anonymní informace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak používáme cookies?

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění vaší adresy IP.

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Jaké cookies používáme a k čemu?

 • Technické cookies první strany jsou krátkodobé cookies zajišťují základní technickou funkčnost webu
 • Statistické a diagnostické cookies první strany jsou dlouhodobé cookies využívány ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní cookies první i třetí strany jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies?

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org.